Skelbimas

Pranešu, kad  2018 m. lapkričio 21 d. 16 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks VVG valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtrauktiems didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“, priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6 ), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2) finansavimo sąlygų aprašo Priedo Nr. 2 tikslinimo (Verslo planas, 1.3. p. „Informacija apie pareiškėją-ūkio subjektas“) 1.3.1 papunktis „Pareiškėjas-ūkio subjektas pagal teisinę formą“ išbraukiant eilutę „viešoji įstaiga“), pristato projekto administratorius  Narūnas.
  2. Dėl „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. II „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“ , VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4) finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) ir Kvietimo Nr.6 teikti vietos projektus skelbimo patvirtinimo (projekto administratorius Narūnas).
  3. Einamieji klausimai.

Autorius vvg