2018 m. rugsėjo 17 d. įvyko Prienų r. VVG atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo pritarta 4 kvietimu gautiems vietos projektams ir rekomenduota pradėti kitą vertinimo etapą. 4 kvietimo metu buvo gautos 4 vietos projektų paraiškos pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.

20180917_16282120180917_16273320180917_16275720180912_133935

Autorius vvg