Baigėsi kvietimo Nr. 1 paraiškų teikimo laikas  pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (Nr.  LEADER-19.2-7) veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties  infrastruktūrą“ .

Autorius vvg