Prienų r. VVG administracija baigė viešinimo – aktyvinimo renginius skirtus vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijoms pristatyti. Jų metu Prienų r. VVG teritorijos potencialūs vietos projektų paraiškų teikėjai buvo supažindinti su rengiamais finansinių sąlygų aprašais pagal VPS priemones ir veiklos sritis.

20171124_10094720171129_13060520171123_141313