KVIEČIAME Į VIEŠINIMO – AKTYVINIMO RENGINĮ, KURIS VYKS:

2017-11-23, 10 val.    Stakliškių sen. (Vilniaus g. 2, Stakliškės)

2017-11-23, 13 val.    Jiezno sen. (J.Basanavičiaus g. 1, Jieznas)

2017-11-24,  10 val.   Ašmintos sen. (Ašmintos daugia funkciniame centre)

2017-11-28,  10 val.   Balbieriškio sen. (Klevų g. 4, Balbieriškis)

2017-11-28,  13 val.   Naujosios Ūtos sen. ( Mokyklos g. 11, N.Ūta)

2017-11-29,  10 val.   Veiverių sen. (Kauno g. 33, Veiveriai)

2017-11-29,  13 val.   Šilavoto sen. (A.Radušio g. 11, Šilavotas)

2017-12-04,  10 val.   Pakuonio sen. (Sodų g. 33, Pakuonis)

2017-12-04,  13 val.   Išlaužo sen. (Sodų g. 1A, Išlaužas)

   Tema: Projekto “Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“, įgyvendinamo BIVP būdu, viešinimo aktyvinimo renginys, skirtas vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijoms pristatyti.

 

Pristatysime finansavimo sąlygų aprašus, (toliau – FSA), remiamoms veikloms pagal Vietos plėtros strategijos, (toliau – VPS),  priemones:

VPS priemonės „ Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis:

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“,

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.

VPS  priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“.

VPS  priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį: “Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

 

Renginyje kviečiami dalyvauti potencialūs vietos projektų paraiškų teikėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė, NVO.)

 

 

 

By vvg