2017 m. birželio 22 d. Prienų r. VVG administracija dalyvavo NVO tarybos posėdyje. Posėdyje  dalyvavo VVG, NMA, LSA, kitų NVO atstovai. Vienas iš nagrinėjamų klausimų -Viešųjų pirkimų taikymo reikalavimai. Martynas Žaltauskas trumpai visus supažindino su EK reglamentų ir mūsų VP įstatymo nuostatomis ir konstatavo, kad vadovaujantis jomis , bendruomenės yra neperkančios organizacijos, kadangi yra savarankiškos organizacijos, nepriklausomos nuo valstybės institucijų, už jų bankrotą niekas neatsako,  gauna lėšas tik konkurso būdu, todėl pagal VP įstatymą ji gali nebūti perkančiąja organizacija. Kitose agentūrose tokia nuostata jau taikoma. Bet, kad tai būtų patvirtinta platesniu mastu NVO taryboje buvo nutarta suorganizuoti susitikimą platesniu ratu rugsėjo mėnesį.

20170622_140259

Autorius vvg