2017 m. balandžio 4 d. Prienų r. VVG administracija dalyvavo NMA organizuotame susitikime „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „LEADER” Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas”. Susitikimo metu buvo aptarti finansinių sąlygų aprašo ruošimo, mokėjimų prašymų ir viešųjų pirkimų aktualūs klausimai.

Autorius vvg