METAS PASITIKRINTI IDĖJAS IR RUOŠTIS PROJEKTŲ TEIKIMUI

Šiuos metus Prienų rajono vietos veiklos grupės  nariai baigia gerai nusiteikę: birželį buvo patvirtinta jų parengta Vietos plėtros 2015 – 2023 m. strategija, įgyvendinama bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, rugpjūtį pasirašyta sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra, o nuo kitų metų vasario – kovo bus galima teikti pirmuosius naujo laikotarpio projektus pagal  LEADER programą.

Lapkričio 25 dieną į visuotinį ataskaitinį susirinkimą Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centre susirinkę Vietos veiklos grupės nariai įvertino pasirengimą naujiems darbams, pasidžiaugė vietos veiklos grupės, verslo, valdžios atstovų, kitų organizacijų bei socialinių partnerių bendradarbiavimu, ryšiais  su kaimyninių rajonų vietos veiklos grupėmis. Buvo išklausytos VVG veiklos ir audito ataskaitos.

Prienų rajono VVG projekto vadovė Virginija Žliobienė pristatė naują vietos plėtros strategiją, kuri kaimo vietovėse bus įgyvendinama iki 2023 metų pradžios. Strategijai skirta 2 204 191 eurų parama, investicijos bus įsisavinamos pagal du prioritetus. Pagal pirmąjį – patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas – tikimasi sukurti iki 26 darbo vietų. Vienam projektui ne žemės ūkio verslui plėtoti ir pradėti bus skiriama iki 51 tūkst. eurų parama. Projektus galės teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, ūkininkai, mažos ir labai mažos įmonės. Remiama įvairi ne žemės ūkio veikla ir paslaugos žemės ūkiui, pavyzdžiui, autoservisų, lentpjūvių, grožio salonų, kirpyklų, siuvimo, veterinarinių paslaugų ir kt. veikla. Bus finansuojamos šios tinkamos išlaidos: gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, naujos technikos, įrangos, transporto, reikalingo teikti paslaugoms, įsigijimas, darbų ir paslaugų įsigijimas ir kt.

Pagal antrąjį prioritetą – socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas – paraiškas galės teikti juridiniai asmenys:  savivaldybės administracija, jos įsteigtos bei viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Parama bus teikiama NVO partnerystei, bendradarbiavimo formų kūrimui ir socialinių veiklų įvairinimui, materialinės bazės stiprinimui, edukacinėms programoms, viešųjų pastatų, prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt. atnaujinimui, aplinkos tvarkymui, mažos apimties infrastruktūros kūrimui ar gerinimui, mokymams, renginių, susijusių su krašto tradicijomis, papročiais, amatais,  organizavimui. Priklausomai nuo pasirinktos veiklos pobūdžio, vienam projektui gali būti skirta nuo 12 tūkst. eurų (mokymai, įgūdžių įgijimas) iki 62 tūkst. eurų (parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą).

Kol Žemės ūkio ministerija dar nėra patvirtinusi visų reikiamų Vietos projektų administravimo taisyklių ir tvarkų, V.Žliobienė rekomendavo potencialiems pareiškėjams pirmiausia ruoštis teikti vadinamus „minkštuosius“, darbo vietų nesukuriančius projektus.

Naujuoju finansiniu periodu Prienų r. VVG teritorijoje iš viso tikimasi įgyvendinti 47  vietos projektus, atveriančius galimybes bendruomeninio ir socialinio verslo iniciatyvoms.

Gerų idėjų, sėkmės rengiant naujo finansinio laikotarpio projektus Prienų r. VVG atstovams linkėjo Prienų rajono savivaldybės vicemeras Algis Marcinkevičius, Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, Prienų rajono bendruomenių asociacijos pirmininkas Vaidas Kupstas, seniūnų vardu sveikinimo žodį taręs Algis Aliukevičius.
Nemuno kilpų regioninio parko Prienų lankytojų centro vyr. specialistės Larisos Šaltienės paraginti susirinkusieji dalyvavo „proto“ mūšyje, kuriame atsakė į klausimus apie Vietos veiklos grupę, parengtą vietos plėtros strategiją ir pasitikrino gebėjimą dirbti komandose.

Dalė Lazauskienė

Autorius vvg