Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis šaukiamas 2016 m. spalio 14 d. 15.00 val.

Prienų rajono VVG patalpose, Kauno g. 2, (2 aukštas), Prienai.  

 

Siūlomi svarstyti šie klausimai

  1. Patvirtintos Vietos Plėtros 2015-2023 m. Strategijos pristatymas.
  2. Dėl valdybos nario pakeitimo patvirtinimo.
  3. Dėl narių visuotinio-ataskaitinio susirinkimo datos ir vietos patvirtinimo.
  4. Einamieji klausimai.

 

Prienų rajono vietos veikos grupės

Valdybos pirmininkė

Aušra Tamošiūnienė

Valdybos posėdis atviras

By vvg