2015 – 2023 m. VPS KVIETIMAI

 

Kvietimas Nr. 1

Finansinių sąlygų aprašas

1 priedas. Vietos projektu paraiška

2 priedas. Jungtines veiklos sutarties forma

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus

Prienų r. VVG vietos projektų atrankos komiteto 2018 m. balandžio 30 d. posėdžio protokolo Nr.1 nutariamoji dalis

Pakeistas finansavivimo sąlygų aprašas pagal naujas vietos projektų administravimo taisykles ( LR žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr.3D-226 redakcija)

 

Kvietimas Nr.2

Finansavimo sąlygų aprašas

Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija 2018-11-21)

Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija 2019-04-11)

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas . Verslo planas

3 priedas. Vienos-įmonės-deklaracija

4 priedas. SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta-2017-11-14

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Prienų r. VVG vietos projektų atrankos komiteto 2018 m. birželio 25 d. posėdžio protokolo Nr.2 nutariamoji dalis

 

Kvietimas Nr. 3

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtines veiklos sutartis

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Prienų r. VVG vietos projektų atrankos komiteto 2018 m. liepos 25 d. posėdžio protokolo Nr.4 nutariamoji dalis

 

Kvietimas Nr. 4

Finansavimo sąlygų aprašas LEADER-19.2-6.4 (Verslo plėtra)

Finansavimo sąlygų aprašas LEADER-19.2-6.4 Verslo plėtra (tikslinta)

Finansavimo sąlygų aprašas LEADER-19.2-6.4 (aktuali redakcija 2019-04-11)

1 priedas Vietos projekto paraiška (Verslo plėtra)

2 priedas Verslo planas (3D-544)

2-priedas-(patikslintas) Verslo-planas3D-544

3 priedas. Vienos-įmonės-deklaracija

4 priedas. SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta-2017-11-14

Informacija apie užregistruotas 4 kvietimo vietos projektų paraiškas

Prienų r. VVG vietos projektų atrankos komiteto 2018 m. rugsėjo 17 d. posėdžio protokolo Nr.5 nutariamoji dalis

 

Kvietimas Nr. 5 

Kvietimo Nr.5 finansavimo sąlygų aprašas (verslo pradžia)

Kvietimo Nr.5 finansavimo sąlygų aprašas (verslo pradžia tikslinta)

Kvietimo Nr.5 finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija 2019-04-11)

Vietos projektų paraiškos forma-1 priedas

Verslo-plano-forma-2-priedas

(Tikslintas)Verslo-plano-forma-2-priedas

3 priedas. Vienos-įmonės-deklaracija

4 priedas. SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta-2017-11-14

Informacija apie užregistruotas 5 kvietimo vietos projektų paraiškas

VP atrankos komiteto 2018m. gruodžio 15d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis

 

Kvietimas Nr.6

Kvietimas Nr. 6 teikti vietos projektus

(Galutinis) Kvietimo Nr.6 finansavimo sąlygų aprašas (1)-1

Vietos-projekto-paraiskos-forma-1-priedas

Jungtines veiklos sutarties forma 2 priedas

Savanorisko-darbo-apskaitos-lenteles-forma-3-priedas

Informacija apie užregistruotas kvietimo Nr. 6 vietos projektų paraiškas

VP atrankos komiteto 2019m. kovo 27d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis

VP atrankos komiteto 2019 m. balandžio 11d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis

VP atrankos komiteto 2019 m. balandžio 30 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis

VP atrankos komiteto 2019 m. gegužės 17 d. posėdžio protokolo nutariamoji dalis

 

 

 

 

 

Bendrieji dokumentai

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa ir administravimo taisyklės
Vietos projektų administravimo procedūrų aprašas
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedas
Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (ŽŪM įsakymas Nr. 3D-889)
Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (ŽŪM įsakymas Nr. 3D-285)
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
Privačių interesų deklaravimas

Viešinimas

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

 

2009-2017 m. VPS  KVIETIMAI

I KVIETIMAS. Įgyvendinami vietos projektai

II KVIETIMAS. Įgyvendinami vietos projektai

III KVIETIMAS. Įgyvendinami vietos projektai


II KVIETIMO PROJEKTAI


 I prioritetas: VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS SUKURIANT TAM REIKIAMĄ MATERIALINĘ BAZĘ IR PUOSELĖJANT KRAŠTO TRADICIJAS

1. priemonė: VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ REKONSTRUKCIJA IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS

Administracinio pastato (unikalūs numeriai 4400-0318-8281 ir 4400-0318-8292) remontas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms

Viešosios įstaigos ,,Debesota“ patalpų rekonstrukcija pritaikant patalpas visuomenės poreikiams

Pastato kultūros namai (unikalus Nr. 6992-5001-9016) remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

Pastato – mokykla (unikalus Nr.: 4400-0282-2028) sporto salės remontas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikių tenkinimui

Pastato – vaikų darželio (unikalus Nr.6998-0037-3018) remontas ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams

Išlaužo Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos parapijos namų (unikalus nr.: 6992-5003-0011) remontas ir jų pritaikymas visuomenės poreikiams

Administracinio pastato Klebiškio kaime (unikalus Nr.6996-1006-6013) remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

Visuomeninės paskirties pastato Naujosios Ūtos kaime remontas

2 priemonė:    TRADICINIŲ AMATŲ KIEMELIŲ KŪRIMAS

Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos amatų kiemelio įkūrimas

Skriaudžių buities muziejaus amatų kiemelio įkūrimas


II prioritetas: VVG TERITORIJOS GYVENAMOSIOS APLINKOS PATRAUKLUMO DIDINIMAS IR GYVENIMO SĄLYGŲ SUKURIANT IR SUKURIANT VIEŠĄJĄ INFASTRUKTŪRĄ

1 priemonė:  VISUOMENINĖS PASKIRTIES VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS

Viešosios erdvės Ašmintos kaime pritaikymas laisvalaikiui ir bendruomenės poreikiams

Viešosios erdvės Veiverių miestelyje sutvarkymas

Apsaugos sistemos įrengimas Išlaužo pagrindinės mokyklos teritorijoje, siekiant sukurti saugią ir patrauklią aplinką vietos bendruomenei

Viešosios erdvės Naujosios Ūtos kaime sutvarkymas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams

Aktyvios poilsio zonos įrengimas Žemaitkiemio kaime

2 priemonė: VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA IR ĮRENGIMAS

Užuguosčio kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba

Kašonių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba

Vyšniūnų kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba

Šilavoto kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba

Pieštuvėnų kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba

Gerulių kaimo vandens bokšto paprastasis remontas

Šilavoto kaimo bendruomenės namų ir mokyklos nuotekų valymo įrenginių statyba

Purvininkų kaimo vandens gerinimo įrenginių ir vandens tiekimo tinklų statyba

Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas, Skersabalio kaime, gręžinio unikalus Nr. 4400-0583-5643

3 priemonė:  SPORTO AIKŠTYNŲ ĮRENGIMAS IR SUTVARKYMAS

Sportuodami augame kartu

Krepšinio aikštelės įrengimas Klebiškio kaime

Šilavoto pagrindinės mokyklos sporto aikštynų įrengimas

Jiezno gimnazijos sporto aikštyno įrengimas

Krepšinio aikštelės įrengimas Kunigiškių kaime

Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos universalaus sporto aikštyno įrengimas

Balbieriškio pagrindinės mokyklos daugiafunkcinio sporto aikštyno įrengimas

Išlaužo pagrindinės mokyklos aikštyno su paplūdimio tinklinio aikštele įrengimas, siekiant užtikrinti bendruomenės laisvalaikio užimtumą