2017 m. Pirkimų planas

2017-Pirkimų-žurnalas

2016-Pirkimų žurnalas

2016-Pirkimų planas

2015-strategija-Pirkimų žurnalas

2014-strategija-Pirkimų Žurnalas

2013-strategija-Pirkimų Žurnalas

2012-strategija-Pirkimų Žurnalas

2012-Pirkimų Žurnalas

2011-Pirkimų Žurnalas

Tiekėjų apklausos pažyma

Viešųjų pirkimų taisyklės

VPT VVG- 2015

Internetinio ryšio paslaugos

Balsinės mobiliojo ryšio paslaugos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PROJEKTO „ NEMUNO SENVAGĖS KULTŪRINĖS – TURISTINĖ ZONOS PLĖTRA“ MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS

2017 m. Viešieji pirkimai

Biuro popieriaus pirkimai (CPO)

Interneto prieigos paslaugos

Mobiliojo ryšio paslaugos

Kompiuterio pirkimai

Spausdintuvo eksplotacinės medžiagos (Kyocera) CPO

Spausdintuvo ekslotacinės medžiagos (Minolta bizhub 20) CPO

Mokymų paslauga

Maitinimo paslauga

Draudimas