Aptartos teritorinio bendradarbiavimo galimybės

Aptartos teritorinio bendradarbiavimo galimybės

Spalio 9 d. Joniškio VVG iniciatyva įvyko trijų VVG  susitikimas. Susitikime, kuriame dalyvavo  Prienų rajono VVG, Joniškio rajono partnerystės VVG  ir Molėtų VVG ,,Keisdamiesi keičiame” buvo aptartos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos. Trumpai aptarta VPS vykdymo situacija ir patirtys vietos