Baigėsi kvietimo Nr.10 paraiškų pateikimo laikas

Baigėsi kvietimo Nr.10 paraiškų pateikimo laikas

Baigėsi projekto „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023m. vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KK-15-1-06747-PR001 pagal LKP 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“, vietos projektų, įgyvendinamų pagal VPS prioriteto Nr.1 ‚Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtrauktiems didinimas, vietos gyventojų