Toliau vyksta sutarčių pasirašymas

Toliau vyksta sutarčių pasirašymas

Pagal Prienų rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos I prioriteto „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ pasirašytos 8  sutartys, dar 1 paraiška įvertinta teigiamai. Taip

Kviečiamas PAK posėdis

Skelbimas –balandžio 11 d. 16.30 val. kviečiamas PAK posėdis Pranešu, kad  2019 m. balandžio 11 d. 16.30 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresu: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto

Pasirašytos trys paramos sutartys verslo pradžiai.

Pasirašytos trys paramos sutartys verslo pradžiai.

  Pasirašytos pirmosios trys antro kvietimo sutartys  pagal Prienų rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos I prioriteto „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LADER-19.2-6