INFORMUOJAME

2019 m. gegužės 16 d. Prienų rajono vietos veiklos grupės administracija dalyvauja NMA organizuotame darbiniame susitikime su VVG ir ŽŪM atstovais šiomis temomis: Mokymai „Dėl netiesioginių išlaidų normos taikymo“; Probleminių klausimų aptarimas.

Toliau vyksta sutarčių pasirašymas

Toliau vyksta sutarčių pasirašymas

Pagal Prienų rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos I prioriteto „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ pasirašytos 8  sutartys, dar 1 paraiška įvertinta teigiamai. Taip